issagliliveguvenligi

ÇALIŞANLARINA, MÜŞTERİLERİNE, İŞ ORTAKLARINA ve TOPLUMA KARŞI,

ONLARIN MARUZ KALABİLECEĞİ TEHLİKELERİ AZALTMAK...

Network Global Lojistik A.Ş.; çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmak üzere tüm faaliyetlerinde güven ve emniyet temelli çalışma prensibini esas almıştır. Bunu sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği konularında öncül tedbirler alarak, önleyici faaliyetler içerisindedir.

Çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve topluma karşı onların maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak, riskleri yönetecek tedbirleri alarak sistemin sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek Network Global Lojistik A.Ş.'in kurumsal amacıdır.