İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarına, Müşterilerine, İş Ortaklarına ve Topluma karşı onların maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak...

Network Global Lojistik A.Ş.; çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmak üzere tüm faaliyetlerinde güven ve emniyet temelli çalışma prensibini esas almıştır. Bunu sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği konularında öncül tedbirler alarak, önleyici faaliyetler içerisindedir.

Çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve topluma karşı onların maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmak, riskleri yönetecek tedbirleri alarak sistemin sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek Network Global Lojistik A.Ş.'nin kurumsal amacıdır.