ETİK DEĞERLERİMİZ


İnsana Saygı

Network Global Lojistik A.Ş., çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı saygıyı ön planda tutar. Çalışanlarının ırkına, inancına, politik görüşlerine, kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine bakmaksızın onlara eşit davranır ve eşit fırsatlar tanır. Network Global Lojistik A.Ş., her türlü ayrımcılığın karşısında olduğu gibi toplumlardaki her türlü farklılığı da bir sinerji kaynağı olarak görmektedir.


Güvenilirlik

Network Global Lojistik A.Ş., müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı güven ve adalet duygusu ile hareket eder. Bu sebepledir ki, herkese eşit davranmaya ve fırsat eşitliği yaratmaya özellikle dikkat etmektedir.


Açıklık

Network Global Lojistik A.Ş., faaliyetlerinin her alanında insanların fikirlerini açık bir şekilde ifade edebilmelerini desteklemektedir. Network Global Lojistik A.Ş. içinde çalışanlar her zaman, gerek gündelik gerekse de şirket yönetiminde gördükleri sorunları üst yöneticileri ile samimiyetle konuşabilmekte ve paylaşabilmektedirler.


Gizlilik

Network Global Lojistik A.Ş., faaliyetleri sırasında sahip olduğu tüm kişisel veya kurumsal bilgileri, kişi veya kurumların onayı olmadıkça üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmaz. Bilgi güvenliğine en üst seviyede önem vererek bu bilgileri hukukun izin verdiği en üst seviyede korur.


Şeffaflık

Network Global Lojistik A.Ş., şeffaflık ilkesini temel alarak yürüttüğü faaliyetlerinde müşterilerine karşı açık ve işbirliği esas alan bir çalışma prensibi içerisindedir. Gizlilik ilkesini sınırları dahilinde herkesin doğru ve net bilgiye ayrım yapmaksızın ulaşmasına imkan sağlar.


İş Dürüstlüğü

Network Global Lojistik A.Ş., etik dışı, yasalara aykırı ya da adil olmayan hiçbir işe tolerans göstermez. İş yaptığı her yerde, temel değerleri olan güven, dürüstlük ve adalete dayanmayan hiçbir yaklaşım kabul etmez.


Sorumluluk

Network Global Lojistik A.Ş., faaliyetlerimiz ve üçüncü şahıslara karşı davranışlarımız için bireysel olarak veya takım halinde sorumluluk üstleniriz. Yaptığımız işlerin sorumluluğunu kabul ederiz.


Müşteri Odaklılık

Network Global Lojistik A.Ş.'nin, önceliği "müşterisi" dir. Müşterilerine verdiği tüm hizmetlerinde veya değişen müşteri gereksinimleri karşısında etkin çözümler sunan güvenilir çözüm ortağı olmak ana ilkelerinden biridir.


Memnuniyeti ve Takım Ruhu

Network Global Lojistik A.Ş., işinde uzman, çalışanlarına inisiyatif veren, değişim, gelişim ve kurumsallaşmayı ön planda tutan bir yapıdadır. Çünkü Network Global Lojistik A.Ş., çalışma arkadaşları ile bir şirketten çok bir aile olduğuna inanır. Çalışanları ile bütün ilişkilerinde sevgi, saygı ve iyi niyet kuralları ile hareket eder.


Yenilikçi ve Mükemmeliyetçiliğimiz

Network Global Lojistik A.Ş., lojistik sektöründe ulusal ve uluslararası tüm yenilikleri takip ederek, yeni fikir ve girişimlere destek verir. İş süreçlerinin gelişmesine yönelik tüm yenilikçi uygulamaları faaliyetlerine dâhil eder, hayata geçirir. Tüm iş süreçlerinde en yüksek kalite ve mükemmeliyeti hedefleyerek, kusursuz iş çözümleri sunmayı ve bu doğrultuda çalışmayı temel prensip edinmiştir.


Doğa ve Çevreye Duyarlılık

Network Global Lojistik A.Ş., doğayı ve çevreyi korumayı en temel ve en yaşamsal görevlerinden biri sayar. Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak Network Global Lojistik A.Ş.'in faaliyetlerinin doğal sonucudur ve içinde bulunduğu topluma karşı da sorumluluğunun bilincindedir. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi ve buna katkıda sağlanması için çalışır.