Page 16 - Network Global Lojistik
P. 16

AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞI
      YURT DIŞI AĞIR NAKLİYAT                   hazırlanabilmesine olanak sunan Gözetim Hizmeti
      Network Global Lojistik AŞ, özel ekipman ve lowbed     Sertifikası’na sahiptir.
      araçlarla ağır yük taşımacılığı ve uzunluk x genişlik
      x yükseklik olarak standartların dışında ölçülere sahip YURT İÇİ AĞIR NAKLİYAT
      yükler için gabari dışı taşıma hizmetleri sunmaktadır.   Kurumumuz, sahip olduğu tır filosu (lowbed
      Ağırlığı 150 tonu geçen ya da ölçüleri itibari ile     araçlar) ile Türkiye’nin dört bir yanına düzenli
      kara yolu ile taşınması mümkün olmayan yükler        olarak ağır yük taşımaları gerçekleştirmektedir.
      için özel dizayn edilmiş proje gemileri ile taşıma     Bu sayede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her
      imkanı sağlamaktadır. Ayrıca olası riskler için       noktada, en kısa sürede ve en avantajlı şekilde
      tüm limanlarda ve aktarma noktalarında yapılan       yurt içi ağır nakliyat hizmeti sunma imkanına
      aktarmalar için uluslararası geçerliliğe sahip rapor    sahiptir.

   16                                                                                                                                  17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21