Anket

NETWORK GLOBAL LOJİSTİK A.Ş.' in VİZYONUNA ULAŞABİLMESİ ve 

BAŞARISINI SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN...

Kariyer ve Performans Yönetimi: Network Global Lojistik A.Ş. Kariyer ve Performans Yönetimi, çalışanlarının yetkinlikleri ve iş deneyimleri ile kurum içinde oluşabilecek fırsatlar arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan planlama ve karar alma sürecini içermektedir. Network Global Lojistik A.Ş.'in, vizyonuna ulaşabilmesi ve başarısını sürdürebilmesi için faaliyetlerini ve organizasyonunu sürekli gözden geçirmektedir.

Kariyer Yönetimindeki amacımız;

Çalışanlarımızın kariyerlerini, şirketimizin ihtiyaçlarını ve çalışanlarımızın yetkinliklerinin en uygun optimizasyonu biçiminde planlanması ve yönetilebilmesidir. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak potansiyeli olan çalışanlarımızın belirlenmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanı verilerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmalarını sağlamak Network Global Lojistik A.Ş.'in temel prensibidir. Network Global Lojistik A.Ş. Kariyer ve Performans Yönetimi Sistemi, çalışanlarının kariyerlerine yön vermelerini sağlayan, kariyerlerini geliştirmeleri için onlara eğitim ve gelişim fırsatları sunan, hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan bir sistem oluşturma, fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuş ve performans, kariyer, yedekleme, yetenek yönetimi ve eğitim/gelişim süreçleri entegre bir şekilde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.