İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIN YETERLİLİKLERİ, YETKİNLİKLERİ, BECERİLERİ,TUTUM,

DAVRANIŞLARI ŞİRKETMİZİN BÜYÜMESİ ve GELİŞMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ

FAKTÖRLERDİR.

Network Global Lojistik A.Ş. için asıl olan insandır. Çalışanlarımızın yeterliliği, yetkinliği, becerileri, tutumları ve davranışı şirketimizin ilerlemesi ve gelişmesi için en önemli faktördür. Müşteri odaklı yaklaşımlarımız ile vizyon ve misyonumuz, etik değerlerimize uyum sağlayacak ortak hedeflerimiz, ekip ruhu içinde gerçekleştirilecek İnsan Kaynağını bünyemize alarak, sürekli gelişim amacı ile şirketin büyümesini sağlamak, başlıca İnsan Kaynağı politikamızdır.

İnsan Kaynağında temel amacımız, çalışanlarımızı kendilerine en uygun olan ve kendilerinden en yüksek verim alacağımız görevler ile buluşturmaktır. Şirket içi rotasyon uygulaması ile çeşitli iş dallarında gelişim sağlamak, atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımızın şirketimiz ile uzun vadeli işbirliğini sağlamak ve sürdürmek olarak tanımlanabilir.

Network'lü olmanın koşullarını;

 İş tanımına uygun eğitim, deneyim ve yetkinliğe sahip olma

 Dürüst olmak, yeniliklere ve değişimlere açık olmak,

 Kaliteli hizmete inanmak,

 Şirketimizin hedefleriyle bireysel hedeflerini aynı paydada buluşturmak, Buna ulaşmak için maksimum katkı sağlamayı amaç edinmek,

 Etik ve mesleki değerlere saygı duyma,

 Kendini ve işini geliştirmek

olarak sıralanabilir.

Network Global Lojistik A.Ş. olarak, ön yargılardan ve çalışanlarımıza vaatlerde bulunmaktan kaçınırız. Tüm çalışanların yönetim sorumluluğu paylaşmasını ve profesyonel iş anlayışı ile bir aile olarak çalışmasını teşvik etmekteyiz.

Kurumsallaşma bizim için önem arzeder.

Kişisel çıkar çatışmalarını, haksız rekabeti önleyerek sonuç odaklı çalışılmasını isteriz. Network Global Lojistik A.Ş. olarak mazeret değil, iş üretilmesini isteriz. Bizi başarıya, uyum içinde çalışan personelimizin taşıyacağına inanmaktayız.