İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIN YETERLİLİKLERİ, YETKİNLİKLERİ, BECERİLERİ,TUTUM,

DAVRANIŞLARI ŞİRKETMİZİN BÜYÜMESİ ve GELİŞMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ

FAKTÖRLERDİR.

Network Global Lojistik A.Ş. için asıl olan insandır. Çalışanlarımızın yeterliliği, yetkinlikliği, becerileri, tutumları ve davranışı şirketimizin ilerlemesi ve gelişmesi için en önemli faktördür. Müşteri odaklı yaklaşımlarımız ile vizyon ve misyonumuz, etik değerlerimize uyum sağlayacan ortak hedeflerimiz, ekip ruhu içinde gerçekleştirilecek İnsan Kaynağını bünyemize alarak, sürekli gelişim amacı ile şirketin büyümesini sağlamak, başlıca İnsan Kaynağı politikamızdır.

İnsan Kaynağında temel amacımız, doğru kişiyi doğru işe yerleştirme, şirket içerisinde yüksek potansiyelli beyinleri seçme, rotasyon uygulaması ile çeşitli iş dallarında gelişimi sağlamak, performans yönetim sistemleri ile performansları değerlendirerek ve atamalar ile kariyer planlaması yapma ve çalışanların şirketimiz ile uzun vadeli işbirliğini sağlamak ve sürdürmek olarak tanımlanabilir.

Network'lü olmanın koşullarını;

 İş tanımına uygun eğitim, deneyim ve yetkinliğe sahip olma

 Dürüst olmak, yeniliklere ve değişimlere açık olma,

 Kaliteli hizmete inanma,

 Şirketimizin hedefleriyle bireysel hedeflerini aynı payda da buluşturmak, Buna ulaşmak için max. katkı sağlamayı amaç edinmek,

 Etik ve mesleki değerlere saygı duyma,

 Kendini ve işini geliştirme,

 Takım arkadaşları ve tüm dış müşterilerle karşı kaliteli iletişim kurarak Şirketimizde çalışmaktan gurur duyma

Olarak sıralanabilir.

Network Global Lojistik A.Ş. olarak, ön yargılardan ve çalışanlarımıza vaatlerde bulunmaktan kaçınırız. Tüm çalışanların yönetim sorumluluğu paylaşmasını ve profesyonel iş anlayışı ile bir aile olarak çalışmasını teşvik etmekteyiz.

Kurumsallaşma bizim için önem arzeder.

Kişisel çıkar çatışmalarını, haksız rekabeti önleyerek sonuç odaklı çalışılmasını isteriz. Network Global Lojistik A.Ş. olarak mazeret değil, iş üretilmesini isteriz. Bizi başarıya, uyum içinde çalışan personelimizin taşıyacağına inanmaktayız.